Madlén Hjelmroth

Madlén Hjelmroth, autodidakt bosatt i Göteborg visar målningar, foto och keramik i serien Oh that Mary, The perpetual Virgine and Harlot. Utställningen är en fortsättning på Madléns betraktelser av kvinnan.

Vernissage lördag 6 nov 12-16. Utställningen håller på till den 25 nov 2010.

Här några prov på Madléns konst

Kommentera