Gun Johansson

Vernissage 23 mars kl 12.00 – 16.00. Utställningen pågår t o m 11 april.

Akvarell
Temat i denna utställning är stillhet och rörelse, och jag har framför allt valt att gestalta människor som på något sätt uttrycker detta. Stillhet och eftertänksamhet genom stilla poser och fart och rörelse t ex genom dans. Min önskan är att betraktaren ska dras med i den känsla som bilden förmedlar.

Akvarellmåleri är det uttrycksätt som jag främst väljer att arbeta i. Jag tycker det är en fascinerande teknik, den har en oberäknelighet och man kan aldrig från början veta hur slutresultatet blir, utan färgen har sitt eget liv. Det är konstnären, färgen, pappret, vattnet, penslar och andra tänkbara ”redskap” som tillsammans skapar bilden, och det är just det som jag finner inspirerande. För att få fram effekter och liv i målningen tar jag, förutom penslar, hjälp av andra redskap t ex palettkniv, fingrar, handknypplade spetsar, plastbitar, wellpapp eller ”klickar ut” färger som får flöda in och blanda sig med varandra. Det är roligt att experimentera och se vilka olika resultat man kan uppnå.

Genom åren har jag gått ett flertal kurser i akvarellmålning och mina lärare har bl a varit Lars Holm, Lars Eje Larsson, Anna Törnqvist, Monika Månsson och Håkan Lager. Några av kurserna har varit på Gerlesborgsskolan och Nordiska Akvarellmuseet. Utöver akvarellmålning har jag gått kurser i grafik, akryl, kroki, porträttmåleri och skulptur.

Jag har deltagit i flera samlingsutställningar och jurybedömd utställning, främst i Halland och Skåne. Ingår i konstgruppen Akva och är medlem i Nordiska Akvarellsällskapet.

Kommentera