Anette Ihrelius Olja

Utställning 31 okt till 19 nov 2015
Vernissage lördag 31 okt 12-16

För mig har kreativiteten alltid varit en stark drivkraft. Att skapa är för mig något livsbejakande och viktigt i livet och jag har målat mer eller mindre under livet.
Under senare år har jag haft utställningar och kunnat få en positiv återkoppling på mina bilder.
Jag försöker förmedla mina intryck och erfarenheter i mitt målande.
Friheten att skapa utvecklar mig och bidrar till en kreativitet i flera dimensioner.
Under åren har jag utvecklat mitt måleri till att bli mer abstrakt men jag tror bilderna kan väcka associationer av något mer beskrivande.

Jag uppskattar när färger möts och bildar någon helhet som kan tolkas på var och ens sätt. Jag arbetar mer med de stora penseldragen idag och kompletterar målandet med vissa detaljer som jag tycker kan utveckla bilden.
Själv har jag en grundtanke med varje bild men på något sätt, skapar bilderna därefter sig lite fritt under tiden jag målar. Resultatet är det betraktaren kan ta del av, och jag hoppas mitt målande, mina bilder och färger, kan väcka associationer och tankar och känslor.

Kommentera